2016-santos-otto.jpg

Otto Alcantara Santos

Louisiana State University

Before joining academia, Mr. Santos was employed with Petrobras.